1. Ներածություն․ վարժություններ

Առաջին դաս Վարժություններ 1․1․ Հետևյալ գրաբար նախադասություններում փակագծերում դրված ներկա ժամանակաձևի բայերը դարձրեք համապատասխան դեմքով ու թվով։ Տատրակ (երգեմ) ի պարտիզի և յայգւոջ։ 1․1․1․ Դուք (տեսանեմ) զտունկս այգեաց։ 1․1․2․ Նա (գամ) (բերեմ) զամենայն վաստակսն առ կին իւր: 1․1․3․ (Տիրեմ) ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր դուք (գործեմ) և (աշխատիմ), (բերեմ) և (տամ) >>

1․ Ներածություն․ վարժությունների պատասխաններ

Ներբեռնել 1.1. Հետևյալ գրաբար նախադասություններում փակագծերում դրված ներկա ժամանակաձևի բայերը դարձրեք համապատասխան դեմքով ու թվով։ 1․1․ Տատրակ (երգեմ) ի պարտիզի և յայգւոջ։ ► երգէ 1․2․ Դուք (տեսանեմ) զտունկս այգեաց։ ► տեսանէք 1․3․ (գամ) (բերեմ) զամենայն վաստակսն առ կին իւր: ► գայ, բերէ 1․4․ (Տիրեմ) ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր դուք (գործեմ) >>