2․ Վարժություններ

Երկրորդ դաս Վարժություններ ❗️ Վարժություններն սկսելուց առաջ պիտի ո՛չ միայն յուրացնեք երկրորդ դասը, այլև կրկնեք առաջինը։ ❗️ Վարժությունները կատարեք google doc-ում։ Նախ պատճենե՛ք վարժությունը՝ իր համարով, ապա մի մատ խորքից ► նշանով սկսեք ու գրեք ձեր պատասխանը՝ կանաչ գույնով։  2.1.    Մեր հին մատենագիրները ո՞րն են համարել աշխարհի նախնական՝ Ադամի լեզուն։ ► 2.2.    Իսկ ո՞րն է >>

ՀԼՊՄ-2

Հայոց լեզվի պատմություն և մշակույթԴԱՍ 2 2. Հնդեվրոպական նախալեզուն. ժամանակը, տեղը և ցեղակցական կապերը Դասը կարդալ կամ ներբեռնել .pdf ֆորմատով կարող եք այստեղ։

ՀԼՊՄ-1. Ներածություն

1.1. Մուտք 1.2. Ի՞նչ է նշանակում «հնդեվրոպական» 1.3. Օրինաչափ հնչյունափոխություններ 1.4. Քերականական առնչություններ 1.1. Մուտք Տարիներ առաջ գիտաժողովներից մեկի ընդմիջման ժամանակ զրուցում էինք համեմատական լեզվաբանության տարբեր հարցերից: Շոշափվեց Աճառյանի անունը, ու գիտնականներից մեկը հանկարծ ասաց. – Տո լավ է՛, Աճառյանի արածն էլ մի բան չէր: – Ի՞նչը նկատի ունեք: – Դե ասում ա` հայերենի 11.000 >>

1. Ներածություն․ վարժություններ

Առաջին դաս Վարժություններ 1․1․ Հետևյալ գրաբար նախադասություններում փակագծերում դրված ներկա ժամանակաձևի բայերը դարձրեք համապատասխան դեմքով ու թվով։ Տատրակ (երգեմ) ի պարտիզի և յայգւոջ։ 1․1․1․ Դուք (տեսանեմ) զտունկս այգեաց։ 1․1․2․ Նա (գամ) (բերեմ) զամենայն վաստակսն առ կին իւր: 1․1․3․ (Տիրեմ) ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր դուք (գործեմ) և (աշխատիմ), (բերեմ) և (տամ) >>

1․ Ներածություն․ վարժությունների պատասխաններ

Ներբեռնել 1.1. Հետևյալ գրաբար նախադասություններում փակագծերում դրված ներկա ժամանակաձևի բայերը դարձրեք համապատասխան դեմքով ու թվով։ 1․1․ Տատրակ (երգեմ) ի պարտիզի և յայգւոջ։ ► երգէ 1․2․ Դուք (տեսանեմ) զտունկս այգեաց։ ► տեսանէք 1․3․ (գամ) (բերեմ) զամենայն վաստակսն առ կին իւր: ► գայ, բերէ 1․4․ (Տիրեմ) ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր դուք (գործեմ) >>